SẢN PHẨM MỚI

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Bộ test mồ hôi

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Máy đo độ bền ma sát

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Máy đo lực test nút áo

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Vải thử nghiệm bền màu ma sát

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Laser TA601A

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI LASER TA603C

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI LASER TA603E

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI80P

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI120T

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI120P

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI260B

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI85A

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI85H+

hãng sdc

hãng Taber